Rachunkowość
Sprawozdania finansowe
Rozliczenia PIT
Jesteśmy firmą działającą na rynku od kwietnia 2013 roku, jednakże nasze pierwsze kroki w zawodzie księgowego stawialiśmy pod czujnym okiem biegłego rewidenta już w roku 2004, a następnie po okresie 5 lat zbierania doświadczeń otworzyliśmy biuro rachunkowe w formie spółki cywilnej. Na bazie tej spółki zawiązaliśmy naszą aktualną firmę.
Oferta nasza ma za zadanie umożliwienie i ułatwienie rozpoczęcia, a następnie prowadzenia działalności gospodarczej. Całość naszych usług stanowią konkretne rozwiązania, które pomagają naszym Klientom w realizacji ich przedsięwzięć. Aktualnie obsługujemy ok. 150 podmiotów począwszy na jednoosobowych działalności gospodarczych, a na spółkach prawa handlowego kończąc (spółki z o.o. , akcyjne, komandytowe). Naszymi klientami są również organizacje non-profit takie jak fundacje, stowarzyszenia czy uczniowskie kluby sportowe.
Szybkość zmian prawa podatkowego oraz prawa pracy zmusza do coraz uważniejszego zagłębiania się w treści ustaw, a co za tym idzie jest to zajęcie bardzo czasochłonne. Przekazując prowadzenie księgowości do Biura Rachunkowego minimalizuje się czas poświęcony na prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wyklucza się również ryzyko związane z błędnym prowadzeniem księgowości oraz związane z tym faktem nieprzewidziane koszty. Jako biuro rachunkowe będziemy na bieżąco informować o stanie finansowym Państwa firmy oraz przekazywać niezbędne informacje o zmianach w prawie podatkowym i prawie pracy. Wszystkie usługi oferowane przez naszą firmę są objęte ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej.

Aktualności

Limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne

28.12.2016

W roku 2017 limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne wynosić będzie 127.890,00 zł.

Kwota wolna od podatku w roku 2017.

podatki

28.11.2016

W 2017 roku będą obowiązywać nowe kwoty wolne od podatku: <> 1.188 zł dla rocznego dochodu nieprzekraczającej kwoty 6.600 zł, <> 1.188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr x (roczny dochód ? 6.600 zł) / 4.400 zł, dla rocznego dochodu wyższego od 6.600 zł i nieprzekraczającego kwoty 11.000 zł, <> 556 zł 02 gr dla rocznego dochodu wyższego od 11.000 zł i nieprzekraczającego kwoty 85.528 zł, <> 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (roczny dochód ? 85.528 zł) / 41.472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85.528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127.000

Podatki

#Podatki, #deklaracje

13.10.2016

Podatnicy rozliczający się w okresach kwartalnych mają czas na złożenie deklaracji VAT-7K do dnia 25 października. W przypadku składania deklaracji VAT-UE w wersji papierowej obowiązującym terminem jest 17 października.

ZUS/Składki

#ZUS #składki

27.09.2016

Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował podstawę wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą na rok 2017. Podstawa wymiaru to 2.551,20 zł co oznacza, że ubezpieczenie społeczne wynosić będzie 810,51 zł (z ubezpieczeniem chorobowym) i 748,01 zł (bez ubezpieczenia chorobowego). Nie znamy jeszcze podstawy wymiaru na składkę zdrowotną. Fundusz pracy na rok 2017 wynosił będzie 62,50 zł.

Po godzinach

#chillout #pogdzinach

16.09.2016

Wyszedł Szydło z worka i tworzy: szydlo.it. Tworzy strony i aplikację internetowe. Polecamy

Zakres usług

 • dekretacja i księgowanie dokumentów
 • prowadzenie księgi głównej i ksiąg pomocniczych
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości
 • tworzenie planu kont
 • prowadzenie ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT, VAT-UE
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP
 • reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym
 • prowadzenie książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu
 • prowadzenie ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • Rejestracja podmiotu i jego pracowników w ZUS
 • Obliczanie wynagrodzeń oraz zasiłków finansowanych z ZUS
 • Sporządzanie list płac
 • Rozliczanie umów cywilno-prawnych
 • Obliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz podatku dochodowego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS oraz rozliczeń rocznych pracowników

Cennik

Rachunkowość uproszczona od 150 zł netto

Pełna księgowość

od 1 do 29 dokumentów miesięcznie: 500 zł
od 30 do 49 dokumentów miesięcznie: 600 zł
od 50 do 74 dokumentów miesięcznie: 700 zł
od 75 do 100 dokumentów miesięcznie: 800 zł
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie: 1100 zł
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie: 1300 zł

Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego: sporządzenie planu kont, bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji VAT, ewidencji wyposażenia oraz wykazu środków trwałych, sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenie z ZUS właściciela. Podane ceny są kwotami netto

OBSŁUGA KADR I PŁAC

· koszty za każdego pracownika: 20 zł

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

· kwota równa wartości faktury za miesiąc grudzień

USŁUGI DODATKOWE

· rozliczenie roczne PIT – od 30 zł
· sporządzenie raportu kasowego – 6 zł za każde 10 pozycji
· sporządzenie i wysłanie wezwania do potwierdzenia sald – 15 zł za szt.
· odbiór dokumentów z siedziby Klienta na terenie Warszawy oraz do 5 km od granicy miasta – 30 zł
· delegacje zagraniczne – 30 zł/szt., delegacje krajowe – 20 zł/szt.
· sporządzenie faktury wewnętrznej WNT – 20 zł/szt
· sporządzenie deklaracji PCC – 15 zł/szt.